top of page

mogelijke begeleidingstools...

om je toekomst-
perspectief te verkennen
en om inzicht te krijgen in je eigen functioneren en de samenwerking tussen je ratio en gevoel

 

Open, niet gestructureerde gesprekken

Interactieve gesprekken die zich ontvouwen binnen een gekozen aandachtsgebied.

 

Niet-Chronologische-Biografie

Associatieve gesprekken die door middel van herinneringen je hedendaagse gevoelsmatige- en emotionele aansturing zichtbaar maakt.

 

Visieontwikkeling via NIW

Een gestructureerde methodiek van visieontwikkeling middels een analyse van de bestaande werkelijkheid.

Moet je nu ingrijpen, ombuigen of wachten voor het juiste moment?

Een NIW stelt je in staat om zelf je standpunt en richting te bepalen als gevolg van je helder zicht op je eigen wijze van handelen en verwerken. Dit is een grondige voorbereiding voor het maken van een haalbare SuperVisie. 

 

Bestendig veranderen via SuperVisie

Deze methodiek helpt je in te zien welke toekomstperspectief nu de juiste voor je is omdat je bewust bent van het krachtenspel die bestaat tussen je actuele diepe verlangens en de veranderende werkelijkheid.

 

Oefenopdrachten

Hiermee wordt je ondersteund in het bewustworden van de doelmatigheid van je handelen door het waarnemen en beleven ter plaatse (op het werk, thuis, etc.).

 

Lichaams- en Stilteoefeningen

Oefeningen voor het ontstressen, ontspannen en bewustworden.

 

Kernovertuigingen-analyse

Een systematische analyse van het diepliggend persoonlijk besturingssysteem die de grondslag is van karakter en persoonlijkheid. De onderliggende algoritmen - de aansturingskrachten en verbanden - worden zichtbaar en tastbaar gemaakt en waar nodig veranderd.

 

Patronenanalyse
Een gestructureerde analyse die je ondersteunende- en belemmerende gedragspatronen blootlegt.

 

Zelfbeeldanalyse
Je zelfbeelden worden verkend en in kaart gebracht tezamen met de beelden en projecties van anderen om je zelfbeeld te actualiseren.

 

Aansturingsanalyse

Het onderscheid dat bestaat tussen ratio, gevoel en emotie leer je  kennen om hierdoor je eigen handelen gerichter aan- en bijsturen.

 

Kernkwaliteit- en Vervorminganalyse

Het gedrag dat je kernkwaliteiten onderuit haalt wordt zichtbaar gemaakt tijdens deze analyse. Doel van dit instrument is je beschikbare krachten (talenten) te onderkennen en samen met de aanwezige vervormingen om te zetten in je gewenste gedrag.

 

Life-Script Analyse

Persoonlijkheidsonderzoek met een heldere prognose van het te verwachten gedrag.  In samenwerking met Van der Leen Psychologisch advies.

bottom of page